Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου - Μελέτες Περιβάλλοντος

Ο στόχος της εταιρείας είναι να δίνει λύσεις σε όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα  και να συμβάλλει στην συνολικότερη ανάπτυξη περιοχών, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχουν τα στελέχη της στην εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης